728 x 90

احتمال عمدی بودن گرانی بنزین از سوی آخوندها - ابر بحرانی در پیش است

گرانی بنزین در پمپ بنزینها
گرانی بنزین در پمپ بنزینها

روزنامه حکومتی جهان صنعت طی مقاله‌یی با عنوان «مهم‌تر از حمله سایبری و اشکالات فنی و تکنیکی» به عمدی بودن این اقدام توسط آخوندها برای واکنش سنجی افکار عمومی در قبال گران کردن بنزین اشاره کرده است و نوشته: «... خبر‌ها حکایت از آن دارند که گویی اختلال به‌وجود آمده در سامانه‌های هوشمند نه ناشی از حمله سایبری هکر‌ها، بلکه بیشتر برای واکنش‌سنجی افکار عمومی در آمادگی برای گران‌تر شدن نرخ حامل‌های انرژی به‌ویژه افزایش نرخ بنزین بوده است؛ چرا که از زمان بروز اختلال در سامانه‌های هوشمند سوخت، فقط بنزین سه هزار تومانی یا همان بنزین به نرخ آزاد فروش رفته و از فروش بنزین سهمیه‌ای خبری نبوده است. در شرایط حاضر نیز فقط ۲۱۰۰ سامانه هوشمند سوخت توانسته‌اند به وضعیت طبیعی خود بازگردند.

این روزنامه حکومتی ضمن هشدار نسبت به عواقب چنین اقدامی نوشته است: «حال اگر اختلال در سامانه هوشمند سوخت محصول دستکاری مسئولان به جهت وارد کردن شوک روانی و آمادگی افکار عمومی برای پذیرش گران‌تر شدن نرخ بنزین باشد، قطعاً مسئولان در چنین تصمیمی دچار خطای محاسباتی شده‌اند، چرا که بحرانی از جنس بحران ناشی از افزایش نرخ حامل‌های انرژی، به حدی قوی و مخرب است که می‌تواند زمینه را برای خیزش‌های عمومی دیگر جامعه در مسأله گرانی افسارگسیخته، فقر و فلاکت فزاینده، تنگناهای اقتصادی، بیکاری و سقوط ارزش پول ملی فراهم کند.


واقعیت آن است که در شرایط فعلی حال اقتصاد ایران خوب نیست و در بدترین شرایط خود قرار گرفته و وعده‌های دولت نیز بابت سامان‌بخشی به وضعیت معیشتی کمی به جهت کسری بودجه با تعلل و تأخیر مواجه شده است، ضمن آن که به‌رغم واکسیناسیون عمومی هنوز ویروس کرونا از افراد جامعه قربانی می‌گیرد. به عبارت دیگر می‌توان گفت که فاصله معنا‌داری میان مطالبات و تقاضاهای مردم با پاسخگویی دولت و حاکمیت وجود دارد و بسیاری از وعده‌ها بر زمین مانده و حتی امیدی به سرانجام و نتیجه‌مند شدن آنها نیست.
به این ترتیب به‌نظر می‌رسد که جامعه تاب و تحمل بحران دیگری را ندارد و اگر مسئولان نخواهند به بحران اختلال در سامانه‌های هوشمند سوخت پایان دهند، فروش بنزین سه هزار تومانی و افزایش تدریجی آن می‌تواند سرآغاز یک بحران تازه باشد، چرا که بنزین در زمره آن دسته از کالاهای استراتژیک است که قطعاً افزایش نرخ آن دومینوار بر افزایش نرخ کالا‌های دیگر تأثیر سوء گذاشته و منجر به افزایش قیمت کالاهای معیشتی می‌شود. نکته غمبار و تراژیک گران‌تر شدن قیمت بنزین یا بحران افزایش نرخ حامل‌های انرژی آنجاست که می‌تواند بر بحران گرانی و معیشت، بحران آلودگی و بحران ناشی از تنگناهای اقتصادی بار شود.
قطعا راه برون‌رفت از بحران، تجدیدنظر در راهبرد‌ها و تصمیمات است و بدیهی است که در صورت فقدان تدارک تئوریک و عملی، جامعه در معرض شرایط جدیدتری قرار می‌گیرد؛ بحرانی که در کنار بحرانهای دیگر می‌تواند به ابر بحرانی برای جامعه تبدیل شود.

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/84e4ef04-7f3d-4095-ba41-e44aaa68bb08"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات