728 x 90

دیوارنویسی در شهرهای میهن - ایران آزاد با مریم رجوی - آبان ماه ۹۸

فعالیت های تبلیغی گسترش یابنده هواداران مجاهدین در شهرهای میهن
فعالیت های تبلیغی گسترش یابنده هواداران مجاهدین در شهرهای میهن

هواداران مجاهدین در فعالیت‌های افزایش‌یابنده خود در شهرهای میهن از هر فرصتی استفاده کردند تا پیام اعتراض مردم را با پخش تراکتهای حاوی پیامهای مریم رجوی رئیس‌جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت و مسعود رجوی رهبر مقاومت در سراسر کشور و در هر کوی و برزن به نمایش بگذارند.  این همزمان با خیزشهای اخیر جوانان شورشی و انقلابی در اکثر شهرهای میهن شد که گرانی بنزین را بهانه کرده و ضربات کاری خود را بر مظاهر سرکوب و چپاول این رژیم پا به گور وارد کنند و زمین را زیر پای خامنه‌ای و سپاه پاسداران و نیروهای سرکوبگرش به لرزه درآورند.

 

گیلان

تراکت  در دست یکی از هواداران مجاهدین با شعار: ما هم باید در جمیع جهات خود را برای تهاجم حداکثر و جنگ صد برابر آماده کنیم - مسعود رجوی آبان ۹۸

تراکت همراه با عکس مسعود رجوی در یکی از خیابان‌ها با شعار: ما هم باید در جمیع جهات خود را برای تهاجم حداکثر و جنگ صد برابر آماده کنیم - مسعود رجوی آبان ۹۸

تراکت با شعار: مسعود رجوی: حاکمیت آخوندی بسا لرزه‌های سرنگونی در پیش دارد - آبان ۹۸-گیلان

تراکت توزیع شده با شعار- مسعود رجوی: حاکمیت آخوندی بسا لرزه‌های سرنگونی در پیش دارد - آبان ۹۸ -گیلان

 

تبریز

نصب شعار  روی خودروها در کوچه و خیابان با شعار: مسعود رجوی: اخراج و پایان رژیم در عراق در حکم پایان ولایت فقیه است –بپاخیزید

 

اصفهان

تراکت در دست هواداران با شعارهای: ملت ایران بیدار است از آخوندها بیزار است آبان ۹۸- زمان برخاستن است مرگ بر خامنه‌ای آبان ۹۸- شاه سلطان ولایت مرگت فرا رسیده آبان ۹۸

دیوارنویسی با شعار: آزادی و پیروزی در دستان شماست مریم رجوی آبان ۹۸

 

کرج

نصب پلاکارد پارچه‌ای با شعار: سپاه جهل و جنایت و بیت‌العنکبوت ولایت باید در هم کوبیده شود مسعود رجوی - پیام شماره ۱۵-آبان۹۸

دیوارنویسی با شعارهای: ‌ایران آزاد با مریم رجوی - درود بر رجوی - مرگ بر خامنه‌ای - ‌ایران آزاد با مریم رجوی

 

تهران- کرمانشاه

هر مدرسه را تبدیل به یک کانون شورشی کنیم مریم رجوی آبان۹۸

مسعود رجوی حاکمیت آخوندی بسا لرزه‌های سرنگونی در پیش دارد - کانون شورشی شهید علی صمیمی کرمانشاه آبان۹۸- امروز بغداد فردا تهران