728 x 90

دیدار ایلیر متا رئیس‌جمهور آلبانی از اشرف۳

دیدار رئیس جمهور آلبانی از اشرف۳
دیدار رئیس جمهور آلبانی از اشرف۳

ظهر جمعه ۲۲شهریور ۱۳۹۸(۱۳سپتامبر ۲۰۱۹) آقای ایلیر متا رئیس جمهور آلبانی از اشرف ۳ محل اقامت اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران در این کشور بازدید کرد. مجاهدین از رئیس‌جمهور آلبانی به گرمی استقبال کردند. آقای فاتمیر مدیو رئیس حزب جمهوریخواه آلبانی و همچنین مشاور امنیت ملی رئیس‌جمهور در این دیدار او را همراهی می‌کردند.

پرزیدنت متا با خانم رجوی رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت ایران دیدار و گفتگو کرد و از نمایشگاه ۱۲۰سال مقاومت برای آزادی در اشرف۳ بازدید نمود.

پرزیدنت متا در دیدار با مجاهدین گفت: من هیچ تصویری نسبت به میزان فداکاری و ابعاد کشتار و نسل‌کشی که شما و هوادارانتان متحمل شده اید، نداشتم. این‌که می‌ببینم این همه انسان، زنان و کودکان، قتل‌عام شده‌اند، برایم شوکه‌کننده است.

رئیس‌جمهور آلبانی تأکید کرد: این امر همچنین بیانگر وجود یک جنبش گسترده در داخل ایران است...من بسیار تحت تأثیر طرح ده ماده‌ای خانم رجوی قرار گرفتم زیرا بر آزادیهای بنیادین مبتنی است و بهروزی و دموکراسی برای مردم ایران را تضمین می‌کند. همه ما در آلبانی در حمایتمان از تلاشها و عزم و اراده شما متحد هستیم.