728 x 90

دومین روز از تجمع اعتراضی جمعی از صیادان بخش «اروند کنار»

تجمع اعتراضی صیادان اروندکنار
تجمع اعتراضی صیادان اروندکنار

صبح روز دوشنبه ۲۹دیماه، برای دومین روز جمعی از صیادان بخش «اروند کنار» واقع در استان خوزستان،

مقابل فرمانداری ویژه آبادان تجمع اعتراضی کرده و خواستار حل مشکلات خود در زمینه صید و دریانوردی شدند.

صیادان معترض گفتند: مأموران شیلات به بهانه حفظ ذخایر آبزیان، به جای برخورد با متخلفان از فعالیت همه قایقها و لنجهای صیادی دارای مجوز در این منطقه جلوگیری کنند.

این صیادان محلی که به ممنوعیت صید ترال به این شیوه انتقاد و اعتراض دارند، گفتند: صیدگاه اروندرود بین سه کشور ایران، عراق و کویت مشترک است. اگر قرار باشد صیادان اروندکناری از صید محروم شوند ولی صیادان عراقی و کویتی به‌راحتی با ورود به این صیدگاه مشترک اقدام به صید ماهی کنند، به صیادان اروندکناری ظلم شده است.

صیادان معترض افزودند: در این شرایط خاص کشور که بیکاری دامان اکثر صیادان مناطق جنوبی کشور و منطقه اروندکنار را گرفته است، باید از این قشر حمایت شود؛ در غیراین صورت، بحران معیشتی خانواده‌های صیادان و ماهیگیران که فقط از این راه معیشت می‌کنند را از پا خواهد انداخت.

صیادان معترض گفتند: برای پیگیری وضعیت خود چندین بار اعتراض کرده‌ایم چرا که متوقف شدن کار صیادی با آغاز طرح صید ترال در کشور آن هم برای مدت دو سال، بسیار طولانی است و امنیت شغلی ما را به خطر میاندازد.

صیادان بومی منطقه اروندکنار با بیان این‌که شیوه صید آنها قانونی است، افزودند: کار صیادی، روزمزدی است و صیادان برای امرار معاش خود کاری غیر از صید و صیادی ندارند و تعطیلی آن معیشت ما را به خطر خواهد انداخت.

ملاحظه:

صیادان اروندکناری ۲۷دیماه نیز تجمع اعتراضی داشتند.