728 x 90

دوازدهمین روز اعتراض و اعتصاب کارگران فصلی هفت‌تپه و کشاورزان هندیجان

 اعتراض و اعتصاب کارگران فصلی هفت‌تپه و کشاورزان هندیجان
اعتراض و اعتصاب کارگران فصلی هفت‌تپه و کشاورزان هندیجان

دوازدهمین روز اعتراض و اعتصاب کارگران فصلی هفت‌تپه

کارگران فصلی هفت‌تپه امروز جمعه ۱۲ آذر ۱۴۰۰ در دوازدهمین روز اعتصاب خود در شوش جهت مطالبات خودشان تجمع اعتراضی بر پا کردند .

-کارگران هفت‌تپه

تجمع اعتراضی کشاورزان هندیجان

امروز جمعه ۱۲ آذر کشاورزان هندیجان باتوجه به خشک شدن رودخانه زهره تجمع اعتراضی بر پا کردند .

-کشاورزان هندیجان

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات