728 x 90

درگیری نیروی انتظامی با کاسبکاران کرد

روستای زردویی از توابع بخش باینگان شهرستان پاوه
روستای زردویی از توابع بخش باینگان شهرستان پاوه

نیروهای سرکوبگر انتظامی غروب پنجشنبه ۱۵آبان به روستای زردویی از توابع بخش باینگان شهرستان پاوه در استان کرمانشاه برای ضبط بار گوسنفدان کاسبکاران کُرد هجوم آورده و با تیراندازی بدون هدف که داشتند با واکنش شدید مردم روبه‌رو شده و چهار اتومبیل انتظامی سرکوبگر توسط مردم درهم شکسته شد.

شایان ذکر است که رژیم با نیروهای سرکوبگر انتظامی‌اش چنین شیوه‌ای را تحت عنوان قاچاق گوسفند به کار می‌گیرد و مصادره می‌کند.