728 x 90

درگیری زنان شجاع پاوه با مأموران جنایتکار رژیم

زنان شجاع بخش باینگان روستای زردویی پاوه در برابر یورش وحشیانه مأموران جنایتکار رژیم برای غارت و سرقت احشام خود مقاومت کردند و با مأموران درگیر شدند.

نیروهای سرکوبگر انتظامی غروب پنجشنبه ۱۵آبان به روستای زردویی از توابع بخش باینگان شهرستان پاوه در استان کرمانشاه برای ضبط بار گوسفندان کاسبکاران کُرد هجوم آورده و با تیراندازی بدون هدف که داشتند با واکنش شدید مردم روبه‌رو شده و چهار اتومبیل انتظامی سرکوبگر توسط مردم در هم شکسته شد.