728 x 90

اراده آزادی و جیغ امنیت

وقتی دیوار امنیت نظام فرومی‌ریزد، موضوع امنیت به محور اصلی سخنرانی‌ها، سمینارها و نمایش‌های رژیم تبدیل می‌شود.

آخوند روحانی ـ بستان‌آباد ۶آذر ۹۸: «در روز دفاع در کنار دفاع بودند در روز امنیت در کنار امنیت هستند».

آخوند نمایش جمعه تهران فقط در یک خطبه ۱۵بار از این واژه استفاده کرد.

آخوند علی اکبری ۸آذر ۹۸: «تهدیدی که دیدید با چشم خودمون اونو مشاهده کردیم تهدید آسیب به امنیت ملی ما به‌عنوان یکی از بزرگترین مزایای ایران عزیزمان... امنیت را بیشتر از قبل باید جدی بگیریم».

پاسدار یدالله جوانی، معاون سیاسی سپاه پاسداران، روز ۸آذر ۹۸ در تشریح ضربه‌ای که به امنیت نظام خورد می‌گوید: «در روزهای شنبه و یکشنبه به‌صورت گسترده و در ۲۹استان و در صدها شهر ادامه یافت. یکی از این استانها استان اصفهان بود که در ۱۱۰نقطه از استان اعتراضات و درگیریها رخ داد و از حیث تجمعات بعد از استانهای فارس و تهران رتبه سوم را در کشور در اختیار دارد».

شدت فروپاشی امنیت نظام به حدی بود که یک نماینده مجلس آخوندی از غفلت نیروهای ویژه سرکوب و انسجام و سازماندهی مردم گفت: «حداکثر آسیب و ناامنی در کوتاه‌ترین زمان نشان از برنامه‌ریزی قبلی و سازماندهی شده دارد و تعجب آن‌که نیروهای نظامی انتظامی و امنیتی غافلگیر شدند».(علی اکبری – مجلس ارتجاع ۴آذر ۹۸)

ناامنی و غفلت بازوهای سرکوب نشانهٔ هشیاری و آمادگی نسلی است که رهایی از چنگال استبداد را اراده کرده است.