728 x 90

درگیری زنان شجاع روستای چکو در سردشت با نیروی یگان ویژه رژیم

درگیری زنان شجاع روستا در سردشت با نیروی یگان ویژه
درگیری زنان شجاع روستا در سردشت با نیروی یگان ویژه

روز سه‌شنبه ۱۳خرداد ۹۹ مزدوران نیروی یگان ویژه رژیم به روستای چکو در سردشت حمله کردند. مزدوران رژیم در این حمله قصد بردن اسبهای کاسبکاران را داشتند که زنان با غیرت روستا با آنها درگیر شده و مانع دزدی این مأموران شدند.