728 x 90

درگذشت مادر مجاهد سلطانی، مادر مجاهد قهرمان علی سلطانی از شهیدان قتل‌عام ۶۷

مادر سلطانی در  مزار مروارید در اشرف
مادر سلطانی در مزار مروارید در اشرف

مادر مجاهد تاج منصوری، پس از عمری حمایت از فرزندان مجاهدش و ایستادگی در مقابل دژخیمان رژیم آخوندی که به کرات او را دستگیر می‌کردند و مورد اذیت و آزار قرار می‌دادند، روز هشتم مردادماه جاری در تهران درگذشت و به فرزند شهیدش پیوست.

این مادر قهرمان که اهل سنقر کرمانشاه بود اما در تهران سکونت داشت، همه زندگی و دار و ندارش را وقف کمک به مجاهدین کرد و در راه آزادی مردم از رنجها و در به دریهای بسیار با روی گشاده استقبال کرد. مادر سلطانی بارها توسط پاسداران جنایت‌پیشه دستگیر یا احضار شد و مورد شکنجه و اذیت و آزار قرار گرفت.

مادر سلطانی همراه با مجاهد شهید علی سلطانی در شهرستان سنقر.jpg

مادر سلطانی همراه با مجاهد شهید علی سلطانی در شهرستان سنقر

 

مادر تاج منصوری در فاز سیاسی بر اثر ضربات چماقداران خمینی به‌شدت مجروح شد. هنگام شهادت علی سلطانی فرزند مجاهدش در تابستان ۶۷، دژخیمان او را مورد آزار بسیار قرار دادند و محل دفن فرزندش را به او نگفتند.