728 x 90

درگذشت مادر تشید در کانادا

درگذشت مادر تشید
درگذشت مادر تشید

خانم رجوی درگذشت مادر بزرگوار خانم شرافت تفضلی (مادر تشید) در کانادا را به مجاهد خلق علی‌محمد تشید و خانواده تشید تسلیت گفت.

خانم تشید در زمان شاه از سال ۱۳۵۰ پس از دستگیری فرزندانش مانند همسرش شادروان آقای عباس تشید (از طرفداران مدرس بزرگ که رضاشاه او را به‌شهادت رساند) پیوسته تحت فشار ساواک قرار داشت. اما این پدر و مادر شریف، هم در زمان شاه و هم در زمان شیخ به‌خصوص از بابت امکانات استقراری و مالی از جمله در برنامه‌های همیاری به مجاهدین کمک می‌کردند.

در ایران دستگاه اطلاعاتی آخوندها آنها را همیشه تحت‌نظر داشت و حتی در زمانی که پدر و مادر به مکه رفته بودند در بازگشت آنها را برای بازجویی به اوین احضار کرد. پدر و مادر بعداً به کانادا رفتند. پدر در شهریور ۱۳۹۹ در کانادا درگذشت.

مادر تشید

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/939e6d53-de47-43c7-9251-73bdebe85b30"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات