728 x 90

دروغ‌درمانی وقیحانه روحانی: تا امروز ما کمبود تخت نداشتیم، کمبود پرستار نداشتیم، کمبود پزشک نداشتیم

کرونا در ایران
کرونا در ایران

آخوند روحانی امروز چهارشنبه ۶ فروردین۹۹ در ادامه دروغ درمانیهای وقیحانه‌اش درباره کمبود الزامات پزشکی در ایران ستم‌زده در جلسه هیات دولتش گفت: تا امروز ما کمبود تخت نداشتیم، کمبود پرستار نداشتیم، کمبود پزشک نداشتیم، حتی در بخشهای مراقبتهای ویژه در اکثر شهرها و استانهای ما بخشی اضافی داریم.

 

آخوند روحانی افزود: در مشهد معلوم شد ۶۰درصد تخت‌ بیمارستانی ما خالی هست در شهر مشهد  ۳۰درصد بخش مراقبت ویژه ما تخت‌هایش خالیست.

 

 روحانی پس از فضاحت اخراج پزشکان بدون مرز با دجالبازی و وقاحت گفت: دستورالعمل اولیه ما این بوده که هر کشوری می‌خواهد کمک کند، کمکهای او را برای مسأله کرونا دریافت کنیم. وزارت کشور، وزارت‌خارجه و وزارت بهداشت در چارچوب سیاست درستی عمل کردند.

 

مطالب مرتبط: