728 x 90

درود کانون‌های شورشی به قهرمانان بت‌شکن و حماسه‌ساز ۵مهر ۱۳۶۰ – به آتش کشیدن مراکز و نمادهای رژیم در شهرهای میهن

فعالیت کانون‌های شورشی در روز ۵مهر
فعالیت کانون‌های شورشی در روز ۵مهر

گرامی‌داشت روز ۵مهر سال۱۳۶۰

مشهد - تهران - رشت - اهواز - کرج

کرج - سرباز - چابهار - مشهد - سبزوار - رامیان

تهران - شیراز - نیشابور - سی‌سخت - کوهرنگ - همدان - دزفول

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات