728 x 90

دجالگریهای حکومت آخوندی در دهه زجر؛ حرفهای مسخره آخوند شیاد روحانی

آخوند روحانی
آخوند روحانی

دجالگریهای حکومت آخوندی در دهه زجر

حرفهای مسخره آخوند شیاد روحانی

خمینی گفته بود برای مستضعفان آب و برق مجانی بشود

خناسان می‌گفتند چی شد آن آب و برق مجانی؟ اما دولت من این کار را کرد!

آخوند روحانی: «یک تکه‌ای از سخنرانی امام بود که بعضی از خناسان آن را دنبال می‌کردند، به‌عنوان این‌که امام فرموده بود ما کاری می‌کنیم که برای مستضعفان آب و برق مجانی بشود و خوب مدتی بود خناسان می گفتند چی شد اون آب و برق مجانی و این دولت افتخار می‌کند دولت دوازدهم که این کار را انجام داد. ما امروز توانستیم بگوییم برای افرادی که مصرف بسیار کمی دارند و به‌طور طبیعی از افرادی هستند از اقشار کم‌درآمد هستند اینها امروز برایشان هم برق و هم آب و هم گاز مجانی‌ست و همه آن پیش‌بینی امام در تاریخ تثبیت شد و درست از آب درآمد و بسیار کار جالب توجهی بود که یک شعار زشتی که خناسان در دست گرفته بودند پایان داده شد و معلوم شد که دولت جمهوری اسلامی ایران دولت حامی مستضعفان در تاریخ است.

خوب حالا در بعضی از موارد اگر ما یک مقدار مشکل و کمبود داریم باید جبران بکنیم به‌نظر من تو این زمینه‌ها ما پیشرفتهای بسیار خوب داشتیم حالا ممکنه است در زمینه اخلاقی و معنوی همکاریها تعاونها، وحدت یکپارچگی سال۵۷ نمونه بود، واقعاً در وحدت و یکپارچگی و کنار هم بودن و صدای واحد و این ممکن است یک ذره ما نزول کرده باشیم باید جبرانش بکنیم». (تلویزیون شبکه خبر رژیم: ۱۲ بهمن)

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/549c8b08-e21a-443c-8c80-872598d78d91"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات