728 x 90

دادگاه فدرال سوئیس به دادستانی کنفدراسیون دستور داد قتل دکتر کاظم رجوی را در چارچوب نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت مورد تحقیق قرار دهد

شورای ملی مقاومت ایران
شورای ملی مقاومت ایران

شورای ملی مقاومت ایران -سربرگ

دادگاه فدرال سوئیس به دادستانی کنفدراسیون دستور داد قتل دکتر کاظم رجوی

را در چارچوب نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت مورد تحقیق قرار دهد

  • خانم مریم رجوی: تصمیم دادگاه یک نقطه‌عطف تاریخی است مبنی بر این‌که نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت، هیچگاه و در هیچ کجا نباید با مرور زمان پوشانده و فراموش شود. دولتهای اروپایی و آمریکا باید قتل‌عام زندانیان سیاسی در ایران را نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت بشناسند

دادگاه فدرال سوئیس در ۲۳سپتامبر ۲۰۲۱ تصمیم گرفت که تحقیقات جدیدی در پرونده ترور دکتر کاظم رجوی نماینده شورای ملی مقاومت ایران در سوئیس در سال۱۹۹۰ بر اساس نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت انجام شود. دکتر رجوی در آوریل۱۹۹۰ در نزدیکی ژنو ترور شد. این، بیست و یک ماه پس از کشتار ۳۰، ۰۰۰ زندانی سیاسی به فتوای خمینی در سال۱۹۸۸ در ایران بود. همه می‌دانند که دکتر رجوی در دههٔ ۱۹۸۰ برجسته‌ترین دادخواه خون شهیدان و رنج و شکنجهٔ زندانیان در رژیم آخوندها بود.

دادگاه جنایی فدرال اعلام کرد جنایتی که علیه دکتر رجوی انجام شده است بر اساس قوانین بین‌المللی و قوانین سوئیس مشمول مرور زمان نمی‌شود.

ترور دکتر رجوی توسط یک گروه ۱۳نفرهٔ کماندو که از تهران به دستور مستقیم وزیر اطلاعات وقت، علی فلاحیان فرستاده شده بود، صورت گرفت. این ۱۳قاتل در سال۱۹۹۷ مشمول حکم بازداشت بین‌المللی شدند و در سال۲۰۰۶ حکم بازداشت بین‌المللی علی فلاحیان صادر شد.

خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران تصمیم دادگاه فدرال سوئیس را یک نقطه‌عطف تاریخی توصیف کرد مبنی بر این‌که نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت، هیچگاه و در هیچ کجا نباید با مرور زمان پوشانده و فراموش شود. این یک پیشرفت و رویهٔ مهم قضایی برای حقوق معاصر برای همهٔ کشورها در ۵قارهٔ جهان است.

خانم رجوی تصمیم دادگاه را هم‌چنین یک اقدام ضروری برای مقابله با تروریسم افسارگسیخته رژیم آخوندی خواند و افزود ترور دکتر رجوی، ادامهٔ اعدام و قتل‌عام مجاهدین سرموضع بر اساس فتوای خمینی بود. همان سربه‌دارانی که کاظم رجوی تا آخرین روز مدافع خستگی‌ناپذیر آنها در صحنهٔ بین‌المللی بود.

خانم رجوی خاطرنشان کرد: توطئهٔ فاشیسم دینی حاکم بر ایران برای بمب‌گذاری در گردهمایی بزرگ مقاومت در پاریس در تیر۱۳۹۷ که برای یک کشتار بزرگ طراحی شده بود و هم‌چنین سرکوب و کشتار لااقل ۱۵۰۰نفر در قیام آبان۹۸ به‌روشنی نشان داد تروریسم و سرکوب و قتل‌عام، خصایص ذاتی و جدایی‌ناپذیر استبداد دینی است. خامنه‌ای و رئیسی و دیگر سردمداران و مسئولان رژیم باید به‌خاطر ۴دهه جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی در دادگاه بین‌المللی در برابر عدالت قرار گیرند. دولتهای اروپایی و آمریکا باید قتل‌عام زندانیان سیاسی در ایران را نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت بشناسند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۶مهر ۱۴۰۰ (۲۸سپتامبر ۲۰۲۱)

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/f6b33e52-7711-44fc-8f10-5c7c63d265c2"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات