728 x 90

خیزش مردم به تهران، اهواز، اراک، کرج و دیگر شهرها گسترش یافت

اطلاعیه دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
اطلاعیه دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

تظاهرات و درگیری با پاسداران در ولی عصر تهران با شعار مرگ بر خامنه‌ای، مرگ بر دیکتاتور

روز پنجشنبه ۱۱مرداد (۲اوت) در دومین روز خیزش مردم به جان آمده، اعتراضات به شهرهای مختلف کشور گسترش یافت. تظاهرات مردم خشمگین که صبح پنجشنبه در اصفهان، شیراز، مشهد، شاهین شهر، نجف آباد شروع شده بود ساعتهایی بعد به اهواز، اراک، کرج و تهران و بسیاری از شهرهای دیگر گسترش یافت.

جوانان دلیر اهواز با شعار دشمن ما همین جا است، الکی می‌گویند آمریکا است، ملت گدایی می‌کند، آخوند خدایی می‌کند در چهار راه نادری دست به تظاهرات زدند.

در تهران در میدان ولی عصر مردم با شعارهای مرگ بر خامنه‌ای؛ مرگ بر دیکتاتور؛ توپ تانک فشفشه آخوند باید کشته شه؛ دست به تظاهرات زدند و به رویارویی با پاسدارانی که به آنها حمله‌ور شدند، پرداختند. در چهارراه ولی عصر به سمت میدان حسین نیز برای بستن راه مزدوران سطلهای زباله را به آتش کشیدند.

در اراک مردم شعار می‌دادند: ملت گدایی می‌کند، آخوند خدایی می‌کند. گرانی، تورم، بلای جان مردم.

در نجف آباد زنان شجاع شعار می‌دادند: سوریه را سیر کردند جوانها را پیر کردند؛ و جوانان شجاع رودروی نیروهای سرکوبگر شعار می‌دادند: بیشرف، بیشرف.

در شیراز در خیابان داریوش جوانان دلیر شعار مرگ بر خامنه‌ای؛ این ماه ماه خون است آخوند سرنگون است؛ سرکوب اثر نداره؛ توپ، تانک، فشفشه آخوند باید گم بشه؛ مردم چرا نشستید ایران شده فلسطین، سر دادند. جوانان با جنگ و گریز به مقابله با مزدورانی پرداختند که به سمت آنان گاز اشک‌آور پرتاب کردند.

خیزش دلیرانه مردم شهرهای مختلف در حالی است که رژیم آخوندی برای جلوگیری از برپایی این اعتراضات یا گسترش آن به ترفندهای مختلف متوسل شده است. شب گذشته مأموران اطلاعاتی آخوندها در هراس از شعله‌ور شدن خشم مردم با ارسال پیامک بر روی تلفنهای همراه مردم را از شرکت در تظاهرات بر حذر می‌داشتند.

در بیانیه باند خامنه‌ای در قم موسوم به «شورای همآهنگی اصول‌گرایان استان قم» هشدار دادند که مردم در تظاهرات شرکت نکنند زیرا مجاهدین خلق از گرانی و نابسامانی‌های اقتصادی استفاده کرده و تظاهرات را علیه نظام سمت و سو می‌دهند.

خانم مریم رجوی، رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت ایران، به خیزش مردم به‌پا خاسته درود فرستاد و گفت: زنان و جوانان دلیری که امروز بار دیگر با پایداری در مقابل پاسداران و بسیجیان و لباس شخصی‌های جنایتکار شعله‌های قیام را فروزانتر کردند، نمایندگان نسل بی‌قراری هستند که خشم و نفرت عموم مردم ایران علیه فاشیسم دینی حاکم را به نمایش می‌گذارند و به چیزی کمتر از آزادی خلق و میهن رضایت نمی‌دهند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۱۱مرداد ۱۳۹۷(۲اوت ۲۰۱۸)

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/6844376b-dbe9-4dba-bbd3-8e127e82ceca"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات