728 x 90

خنثی سازی بزرگترین عملیات قاچاق دارو از ایران توسط عراق

خنثی سازی بزرگترین عملیات قاچاق دارو از ایران توسط عراق
خنثی سازی بزرگترین عملیات قاچاق دارو از ایران توسط عراق

به‌نوشته میدل ایست نیوز شامگاه چهارشنبه ۲۳مهر دستگاه اطلاعاتی ارتش عراق اعلام کرد بزرگ‌ترین عملیات قاچاق دارو از ایران به عراق را خنثی کرده است.

"محموله قاچاق ۱۹ کانتینر و صدها هزار عدد از انواع دارو به ارزش صدها هزار دلار"را دربر می‌گرفت که"از طریق جاده نیسمیه در خانقین در استان دیالی وارد عراق شده است. "
هم‌چنین از بازداشت راننده‌های کامیون‌ها و ضبط آنها خبر داده شده است .