728 x 90

خشونت‌پرهیزی بچه شاه، کادوی آرام‌بخش به خامنه‌ای و پاسداران اصلاح‌طلب نظام! - سخنگوی مجاهدین

سخنگوی مجاهدین ۳شهریور ۱۴۰۱
سخنگوی مجاهدین ۳شهریور ۱۴۰۱

سخنگوی مجاهدین: خشونت‌پرهیزی بچه شاه و محکوم کردن مبارزه مسلحانه انقلابی که در زمان شاه زمینه و شرایط سقوط دیکتاتوری سلطنتی را فراهم کرد، اکنون یک مجیز ذلیلانه و یک کادوی آرام‌بخش به خامنه‌ای و پاسداران اصلاح‌طلب نظام است. از بقایای سلطنت مدفون باید پرسید پس چرا خشونت و خون‌ریزی و خونخواری و خیانت‌های رضاخان قزاق و پسرش محمدرضا شاه دست‌نشاندگان استعمار، این‌قدر پسندیده و مورد تعریف و تمجید و تبلیغ شماست؟

سخنگوی مجاهدین: چگونه است که از دید ارتجاع و استعمار و دست‌نشاندگان، مبارزه مسلحانه با شیخ و شاه خلاف دمکراسی، اما بازگشت به سلطنت موروثی و قزاق و ساواک و ”حزب فقط رستاخیز“ عین دمکراسی است! اما واقعیت این است که اراجیف شیخ و شاه دربارهٴ مردم‌سالاری دینی و مردم‌سالاری سلطنتی در ایران، ترهاتی بیش نیست.

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/7632672d-7b7f-42fd-9c8c-5231078fe3f5"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات