728 x 90

خشم مردم لبنان علیه هیأت حاکمه در اولین سالگرد قیام

تظاهرات مردم لبنان
تظاهرات مردم لبنان

مردم لبنان در اولین سالگرد قیام خود روز شنبه ۲۶مهر بار دیگر در خیابانهای بیروت تظاهرات کردند. به گزارش اسکای نیوز تظاهر کنندگان همان شعارهای شروع انقلاب را سر می‌دادند. خشم آنها از هیات حاکمه بیشتر شده است. آنها پلاکاردهایی با خود حمل می‌کردند که بر روی آنها نوشته شده بود همگی آنها باید ریشه‌کن شوند.