728 x 90

حمله پاسدار قالیباف به روحانی به‌خاطر سیاست‌های اقتصادی

پاسدار قالیباف
پاسدار قالیباف

پاسدار قالیباف، رئیس مجلس ارتجاع با اعتراف به گرانی و تورم و کسری بودجه در جنگ گرگها سیاست‌های اقتصادی روحانی را زیر ضرب برد.

وی گفت: یک موضوع مهمی که باعث این نابسامانیها در عرصه اقتصادی ما هست که امروز شاهدش هستیم همین کسری بودجه‌یی ست که با ساختار غلط بودجه و بعد سیاست‌گذاریهای غلط این کسری بودجه ما را امروز به این مشکلات گرانی و تورم روبه‌رو کرده در حقیقت اساس اصلاح مشکلات امروز اقتصادی ما ریشه در همین بخش بودجه اصلاح ساختار بودجه و کسر بودجه دارد .

الآن برنامه ششم را نگاه کنید ۶۰۰-۷۰۰ صفحه نشستیم نوشتیم واقعاً بدون این‌که توجه کنیم چقدر زمینه اجرا سازی دارد و چقدر امکان پیاده‌سازی دارد این کار ما آرزوهایمان را که نباید بنویسیم ما باید اون چیزی را بنویسیم که ظرفیت‌هایمان هست و می‌توانیم آنها را تحقق بدهیم (تلویزیون رژیم چهارشنبه ۲۳مهر).