728 x 90

حمله وحشیانه مأموران رژیم به روستای اسماعیل آباد در مشهد

حمله وحشیانه مأموران رژیم به روستای اسماعیل آباد در مشهد
حمله وحشیانه مأموران رژیم به روستای اسماعیل آباد در مشهد

مأموران جنایتکار شهرداری به همراه سپاه پاسداران و نیروی انتظامی روز ۲۹مهر به خانه‌های هموطنان اهل سنت به روستای اسماعیل آباد در مشهد حمله کردند و زنان و کودکان را مورد ضرب و شتم قرار دادند. هدف آنها تخریب خانه‌های مردم بود.

مأموران جنایتکار به مردمی که ۵۰سال است در این منطقه زندگی می‌کنند و آه در بساط ندارند می‌گفتند برای هر متر یک میلیون بدهید!