728 x 90

حمله مردم خشمگین لردگان به هیأت رژیم و فراری دادن استاندار و فرمانده مزدور سپاه + فیلم

مردم خشمگین در لردگان، امروز یکشنبه ۱۴مهر۹۸ علیه استاندار و فرمانده پاسداران مزدور و رئیس شبکه بهداشت و رئیس علوم پزشکی استان چهارمحال و بختیاری دست به اعتراض زدند.

جوانان با سنگ از عوامل رژیم که به محل رفته بودند استقبال کردند و شیشه‌ها و درب خودروی آنها را شکستند.

جوانان در برابر شعار می‌دادند: تسلیت دیر شده / مرگ بر وزیر بهداشت

امروز یکشنبه ۱۴مهر استاندار چهارمحال و بختیاری، رئیسی معاون بهداشت وزارت بهداشت رژیم، عاطفی معاون اجرایی معاونت بهداشت، سرپرست و معاونین دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد همراه با شورای تأمین استان و شهرستان لردگان همراه با پاسدار اکبری فرمانده سپاه استان چهارمحال و بختیاری و دادستان شهرستان به چنار محمودی رفتند.

مردم حاضر در صحنه وقتی مشاهده کردند که اینها برای فریب مردم به محل آمده‌اند به آنها حمله کرده و خودرو هایشان را در هم کوبیدند و یکی از دربهای یکی از خودروها راکندند. به‌طوری‌که کلیه این عوامل رژیم مجبور به فرار شدند.