728 x 90

حمله احمد توکلی به آخوند روحانی برای دعوت به برگزاری محرم

احمد توکلی عضو تشخیص مصلحت نظام آخوندی
احمد توکلی عضو تشخیص مصلحت نظام آخوندی

احمد توکلی عضو تشخیص مصلحت نظام آخوندی با حمله به آخوند روحانی به‌خاطر تأکید بر مراسم عزاداری به‌رغم گسترش کرونا در حساب توئیتری خود نوشت: آقای روحانی! عزاداری امام حسین خلوص می‌خواهد نه شکوهی که جان هزاران عزادار را به خطر می‌اندازد و در حافظه مردم از عاشورا خاطره ناخوشی می‌سازد.