728 x 90

حمایت کانون شورشی از کرمانشاه از مردم غرق در خون کازرون + فیلم

حمایت و تسلیت کانون شورشی از کرمانشاه به مردم کازرون:

فکر کردهاید خسته می‌شویم، جای انتشار بسته می‌شویم، ما شبیه خوشه‌های گندمیم، یک به صد هزار دسته می‌شویم، باز می‌کنیم قفل و بست تان، نیست می‌شود تمام هست تان، راه دیگری نمانده جبر ماست، پیش می‌رویم تا شکست تان...

 

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات