728 x 90

حمایت اتحادیه سراسری آموزش عالی استرالیا با رتبه مشورتی سازمان ملل از قیام ایران

قیام آبان ۹۸
قیام آبان ۹۸

اتحادیه سراسری آموزش عالی استرالیا با رتبه مشورتی سازمان ملل متحد، طی بیانیه‌یی در اسفند ۹۸ اعلام کرد: در قیام مردم ایران در آبانماه گذشته سپاه پاسداران و دیگر نیروهای امنیتی رژیم ایران به سمت تظاهرات مردم و جوانان آتش مستقیم گشودند. ۱۵۰۰نفر با شلیک مستقیم پاسداران به‌قتل رسیده‌اند و بیش از ۱۲۰۰۰تن مجروح شده‌اند. در ۱۴ ژانویه نیز به‌دنبال یک تظاهرات ۴روزه توسط دانشجویان و مردم ایران؛ جوانان و زنان بیشتری دستگیر شدند. مقصر اصلی کشته شدن سرنشینان بیگناه هواپیمای اوکراینی خامنه‌ای و روحانی و فرماندهان سپاه پاسداران هستند که باید به‌خاطر این جنایت بزرگ محاکمه و مجازات شوند.

ما از سازمان ملل ‌متحد و کمیسر عالی حقوق‌بشر و کلیه اتحادیه‌ها، می‌خواهیم تا به فوریت هیاتی از ملل ‌متحد برای تحقیق پیرامون وضعیت شهیدان، مجروحان و دستگیر ‌شدگان اعتراضات اخیر به ایران اعزام نمایند.

شورای امنیت ملل ‌متحد بایستی رژیم ایران و مقاماتش را مسئول جنایت علیه بشریت بشناسد.