728 x 90

حمایت آلیسیا پین پارلمانتر استرالیایی از قیام سراسری مردم ایران و حقوق زنان و کودکان

خانم آلیسیا پین پارلمانتر از  استرالیا
خانم آلیسیا پین پارلمانتر از استرالیا

خانم آلیسیا پین پارلمانتر استرالیا طی پیام توئیتری دوشنبه ۷آذر در حمایت از قیام سراسری مردم ایران و حمایت از کسانی که برای حقوق زنان و کودکان در ایران مبارزه می‌کنند، نوشت:

امروز مفتخر شدم که در همبستگی و سخنرانی در تجمعی مقابل مجلس در اعتراض به رفتار شنیع رژیم ایران با زنان بایستم. من شجاعت همه کسانی که برای حقوق زنان، کودکان و جوامع مختلف مبارزه می‌کنند را ستایش می‌کنم.

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/467b29e9-787b-4fcd-b491-cdcf7d9a9b8d"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات