728 x 90

حسین راغفر: ژنرال‌های فاسد در همه محافل تصمیم‌گیری نفود دارند

حسین راغفر کارشناس اقتصادی رژیم
حسین راغفر کارشناس اقتصادی رژیم

حسین راغفر کارشناس اقتصادی رژیم از قیامهای بزرگتر علیه نظام آخوندی ابراز وحشت کرد و گفت:‌ این سیاست‌های اقتصادی ما را در مردابی که اکنون اسیر آن هستیم بیشتر فرو خواهد بود. پس باید انتظار انفجارهای بزرگتری را در آینده داشته باشیم.

وی که با خبرگزاری حکومتی ایلنا مصاحبه می‌کرد اعتراف کرد: ژنرال‌های فاسد در همه محافل تصمیم‌گیری از سازمان برنامه و بودجه گرفته تا مجمع تشخیص مصلحت نفود دارند و نمی‌گذارند احدی منافع آنها را تهدید کنند. در سه دهه گذشته بسیاری از این تصمیم‌ها و سیاست‌گذاریها ضد مردم و به نفع گروه‌های قدرت و ثروت بوده است.