728 x 90

حریرچی: تقریباً کل کشور وضعیت قرمز دارد، مرگ ۲۰۰تایی مهمان ماست!

حریرچی
حریرچی

حریرچی معاون کل وزارت بهداشت رژیم درباره وضعیت کرونا در کشور، با بیان این‌که وضعیت اصلاً خوب نیست، تهران را منبع پخش کرونا در کل کشور خواند و گفت: «تقریباً کل کشور وضعیت قرمز دارد. تا زمانی که بستریها کاهش نیابد، مرگ ۲۰۰تایی مهمان ماست».

به گزارش سایت حکومتی ایسنا ۵مرداد، حریرچی گفت: «در استان خراسان رضوی افزایش ابتلای ۳۰۰درصدی داشته‌ایم، شرایط در این استان بغرنج است. تقریباً کل کشور وضعیت قرمز دارد، برخی استانها که قرمز نیستند، یک میلیون نفر جمعیت دارند. بنابراین وضعیت قرمز و در حال هشدار است».

معاون کل وزارت بهداشت رژیم همانند خامنه‌ای و روحانی مردم را مقصر شیوع کرونا دانست و گفت: «بعد از کاهش بیماری ترس مردم شروع به کاهش می‌کند و مجدداً حضور در اجتماع بالا می‌رود و دوباره بیماری و مرگ و میر ناشی از آن افزایش می‌یابد. این سیکل قابل تکرار است. مردم باید مراقب باشند، از کودکان‌شان مراقبت کنند. زیرا کودکان هم می‌توانند مبتلا شوند. از طرفی یک قسمت از کاهش ترس هم ناشی از این است که عده‌یی مبتلا شده‌اند و تصور می‌کنند که ایمن شده‌اند، اما شفاف می‌گویم که هیچ مدرکی وجود ندارد که نشان دهد که افرادی که مبتلا شده‌اند، ایمنی کامل پیدا کرده‌اند».

حریرچی ادامه داد: «اکنون مجدداً روندی افزایشی دارد. به‌طوری که میزان بستری ما از هر ۱۰۰هزار نفر جمعیت حدود ۵نفر است و روزانه تقریباً ۴۰۰۰نفر فرد مشکوک و یا کرونا مثبت را بستری می‌کنیم تا زمانیکه ابتلا و بستری صعودی است، دو تا سه هفته بعد مرگ‌های ناشی از بیماری نیز افزایش می‌یابد. زیرا پنج تا ۱۰درصد افرادی که در بیمارستان بستری می‌شوند، فوت خواهند کرد. تا زمانیکه بستری کاهش نیابد، مرگ ۲۰۰تایی مهمان ماست».

حریرچی درباره وضعیت تهران گفت: «اکنون بستری روزانه جدید روزی ۶۰۰مورد است. هم‌چنین در تهران حدود ۴۵۰۰ بستری روز تخت داریم. باید توجه کرد که تا زمانیکه این روندها افزایشی است، مرگ و میر نیز افزایشی خواهد بود. اکنون تهران منبع پخش بیماری به کل کشور تبدیل شده است و چرخش زیاد است؛ به‌ویژه در شهرستانهای اطراف تهران مانند البرز و بعد هم شمال و… و. . هر کسی که از تهران به شهرهای اطراف در رفت و آمد است، می‌تواند افراد دیگر را آلوده کند».

حریرچی همانند آخوند روحانی با تأکید بر ادامه سیاست فرستادن مردم به قربانگاه کرونا بر لزوم برگزاری عزاداریهای محرم در همه مناطق کشور تأکید کرد و گفت: «دین متولی دارد و مقاماتی مانند رهبر و مراجع تقلید سلامت مسلمانان را اولویت قرار می‌دهند و سلامت را با محرم خواهیم داشت. اجازه دهید که سیاست گذاران تصمیم بگیرند».

حریرچی درباره فرستادن مردم به قربانگاه کرونا با سیاست ایمنی گله‌ای گفت: «هیچ برنامه و توصیه و سیاستی مبنی بر این‌که به ایمنی جمعیتی یا ایمنی گله‌ای برسیم، از طرف دولت وجود ندارد. کشورهایی مانند انگلیس و سوئد هم که به این سمت رفتند، شکست خوردند».

این اظهارات در حالی است که آخوند روحانی و سایر سرکردگان رژیم مردم را به حضور در مراسم محرم و ... حتی در شرایط قرمز فرا می‌خوانند.

خاطر نشان می‌شود محمدرضا محبوب‌فر عضو ستاد حکومتی کرونا اعتراف کرد که رژیم آخوندی در وحشت از تکرار قیامهای ۹۶ و ۹۸ سیاست مجرمانه «ایمنی گله ای» را در پیش گرفت و مردم را به قربانگاه کرونا فرستاد.
وی گفت: «ایران به مرگبارترین روزهای کرونا رسید و آمار مرگهای دولتی رکورد شکست… دولت به‌دنبال جلوگیری از تجدید اعتراضات سال‌های ۹۶ و ۹۸، از پس بحران اقتصادی و کاهش ارزش قیمت ریال در میانه تحریم و کرونا، با اتخاذ راه‌کار دولتی «ایمنی گله‌ای» نسبت به‌بازگشایی‌های گسترده در سطح کشور و رفع محدودیتها و ممنوعیتها تعجیل کرد و مردم را با کرونا تنها گذاشت» (جهان صنعت ۱۹تیر۹۹).