728 x 90

حریرچی:‌ موج سوم کرونا در پیش است

حریرچی
حریرچی

حریرچی معاون کل وزارت بهداشت رژیم آخوندی روز ۲۵شهریور نسبت به شیوع موج سوم کرونا در کشور هشدار داد و گفت: «تهران از نظر پخش و انتشار بیماری وضعیت مناسبی ندارد».

حریرچی افزود: «برخی استانها نیز وضعیت مناسبی ندارند و بیماری بدون هیچ ملاحظه‌ای منتظر غفلت ماست».

معاون کل وزارت بهداشت رژیم آخوندی هشدار داد: «درگیر دریای طوفانی هستیم . تهران به چهارراه پخش کرونا تبدیل شده است. این هفته میزان موارد بستری با شیب بسیار شدیدی افزایش یافته است».