728 x 90

حرکتهای اعتراضی در شهرهای میهن در حمایت از خیزش خوزستان - طنین شعار تنها نیست خوزستان در کرج

حمایت از خوزستان
حمایت از خوزستان

با گسترش خیزش مردم خوزستان و استمرار این خیزشها شماری از شهرهای دیگر نیز به حمایت از قیام مردم خوزستان برخاستند.

 

کرج- حمایت از خیزش مردم خوزستان  با شعار «تنها نیست خوزستان» 

 شیراز -پیام یکی از خانواده های شهیدان آبان۹۸  در حمایت از خوزستان غرقه در خون


 

یزدان شهر اصفهان-۳۰ تیر تجمع  مردمی در حمایت از مردم خوزستان

 مردم غیور یزدانشهر اصفهان در محله  عیدیوندی، در حمایت از مردم خوزستان دست به تجمع زدند وبا نیروهای سرکوبگر درگیر شدند.

/

 

مسدود کردن جاده مواصلاتی رامهرمز به ماهشهر توسط مردم - ۳۰ تیر

 

ماهدشت کرج: ۳۰تیر - مردم کرج در حمایت از خیزش مردم خوزستان 

 

کرمانشاه - ۲۹ تیر - مردم محله‌ٔ دره‌دریژ کرمانشاه در اعتراض به نبود آب شرب، خیابان‌ها را مسدود کردند