728 x 90

حذف پاسدار محسن رضایی از کمیسیون اقتصادی دولت رئیسی جلاد

پاسدار محسن رضایی
پاسدار محسن رضایی

در نشانه‌ای دیگر از بالا‌گرفتن کشمکشها در درون دولت رئیسی جلاد پس از تشدید وخامت معیشتی مردم و بن‌بست در مذاکرات اتمی، پاسدار محسن رضایی از کمسیون اقتصاد دولت کنار گذاشته شد.

به گزارش رسانه‌های حکومتی، هیأت وزیران در جلسه هفتم فروردین‌ماه امسال، به استناد اصل (۱۳۸) قانون اساسی مصوب کرد «معاونان اجرایی و اقتصادی رئیس‌جمهور از ترکیب کمیسیون اقتصاد دولت حذف شوند.

این مصوبه از روز یکشنبه از سوی «محمد مخبر» معاون اول آخوند رئیسی ابلاغ و اجرایی شد.

خبرگزاری حکومتی انتخاب ۴اردیبهشت در گزارشی نوشت: 

«سابقه‌ این موضوع به ابتدای دولت سیزدهم باز می‌گردد زمانی که اسامی تیم اقتصادی دولت مطرح شد برخی نخبگان و اقتصاددانها بر این موضوع صحه گذاشتند که این تیم نمی‌تواند به اتفاق‌نظر و همآهنگی برسد هم‌چنین در آن زمان از گوشه و کنار پاستور این خبر ارسال می‌شد که معاون اول با معاون اقتصادی رئیس‌جمهور در شیوه اداره کردن اقتصاد دارای اختلاف است.

با پیگیریها از دفتر معاون اقتصادی رئیس‌جمهور مشخص نشد که آیا محسن رضایی قصد ماندن در دولت به‌عنوان معاون اقتصادی را دارد یا نه؟».

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/f39152b6-5a05-40da-9815-86861c460529"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات