728 x 90

حجاج بیت‌الله الحرام وارد صحرای عرفات شدند

صحرای عرفات
صحرای عرفات

امروز پنجشنبه نهمین روز ذیحجه و در مجموعه مناسک حج معروف به روز عرفه است. حجاج خانه خدا امروز برای اقامه عظیم‌ترین رکن حج وارد صحرای عرفات شدند. مراسم روز عرفه یکی از مراسم مهم و از ارکان مناسک حج است.

حجاج امسال پس از گذراندن روز ترویه که دیروز هشتم ذیحجه بود شب را در صحرای منا سپری کردند. از صبح امروز پنجشنبه با تدابیر پیشگیرانه‌ای که در نظر گرفته شده بود حجاج در مسیرهای منظمی با رعایت فاصله‌گذاریهای اجتماعی به‌منظور جلوگیری از انتشار ویروس کرونا، به سوی صحرای عرفات حرکت کردند. حاجیان در غروب خورشید، عرفات را با تمام عبادات و راز و نیازهایش بسوی وادی دیگری به نام مَشْعَرُالْحَرام ترک می‌کنند.

-حج

-حج

-حج