728 x 90

جو ویلسون: اگر دولت بایدن میلیاردها دلار باج به رژیم ایران بپردازد، گروگان‌گیری بیشتر را تشویق می‌کند

جو ویلسون نماینده کنگره آمریکا
جو ویلسون نماینده کنگره آمریکا

جو ویلسون نماینده کنگره آمریکا، روز یکشنبه ۱۲اردیبهشت در توئیتی نوشت: با ژیو وانگ موافقم، گروگان سابق آمریکایی در ایران. اگر دولت بایدن میلیاردها دلار باج به رژیم ایران بپردازد، خشم برانگیز خواهد بود و فقط گروگان‌گیری بیشتر را تشویق می‌کند، آمریکایی‌ها را در معرض خطر قرار می‌دهد. امیدوارم چنین چیزی درست نباشد.