728 x 90

جوانرود در حمایت از مهاباد بپاخاست، تاکنون ۳تن از شهروندان به‌شهادت رسیده‌اند

جوانرود -۲۹آبان
جوانرود -۲۹آبان

مردم و جوانان شورشی و دلاور جوانرود امروز یکشنبه ۲۹آبان در حمایت از مهاباد به خیابانها آمدند، ماموران و پاسداران خامنه‌ای تظاهرات مردم و جوانان شورشگر جوانرود را به گلوله بستند.

بنا به خبرهای دریافتی در درگیریهای امروز و امشب جوانرود با نیروهای سرکوبگر خامنه‌ای، ۳هموطن از جمله یک نوجوان ۱۷ساله به نام بهاالدین ویسی ۱۶ساله و یک معلم ورزش به‌نام عرفان کاکایی و لقمان کاکایی به ضرب گلوله پاسداران شب‌پرست به شهادت رسیده‌اند.

سه تن از شهیدان جوانرود - عرفان کاکایی- لقمان کاکایی - بهاالدین ویسی

سه تن از شهیدان جوانرود - عرفان کاکایی- لقمان کاکایی - بهاالدین ویسی

هزاران تن از مردم شهر برای تحویل گرفتن پیکر یکی از شهیدان به بیمارستان شهر مراجعه کرده‌اند و یکصدا شعار می‌دهند «شهید نمی‌میرد» و «مرگ بر خامنه‌ای و مرگ بر سیدعلی».

در تصاویری که از شب ۲۹آبان در جوانرود منتشر شده، صدای تیراندازی سنگین شبانه به همراه فریادهای معترضان در این شهر به گوش می‌رسد.

جوانرود - جوانان دلیر خودرو نیروهای سرکوبگر را به آتش کشیدند - ۲۹آبان

جوانرود- تجمع مردم غیور جوانرود مقابل منزل شهید راه آزادی میهن، عرفان کاکایی

جوانرود - تظاهرات شبانه همراه با شعار مرگ بر خامنه‌ای - ۲۹آبان

جوانرود - ازدحام جمعیت در مقابل بیمارستان خبرها حاکی از شهادت وزخمی شدن دو تن از شهروندان -۲۹ابان

جوانرود - جوانان انقلابی در سنگرهای خود شعار میدهند «مهاباد تنها نیست -۲۹ابان»

جوانرود- سنگربندی جوانان در خیابان اصلی

ویدیویی دیگر از خروش مردم جوانرود و تیراندازی نیروهای سرکوبگر به سوی آنها

جوانرود - مردم وجوانان مقابل خانه شهیدان تجمع کرده و وعده انتقام میدهند ۲۹آبان

>

جوانرود - شلیک تیر جنگی بسمت مردم و جوانان جوانرود-۲۹آبان

جوانرود - خروش مردم متحد و غیور در خیابان‌ها در حمایت از مهاباد-۲۹ابان

جوانرود در دود و آتش و شعار - ۲۹آبان

جوانرود-هم اکنون هزاران نفر خود را بە بیمارستان رساندەاند-۲۹آبان

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/24fac8d1-203c-4601-96e5-2065b2c5df67"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات