728 x 90

جوانرود در آتش و خون - رود جوانان شورشگر جوانرود در شصت و هفتمین روز قیام سراسری طغیان می‌کند - توئیت خانم مریم رجوی

جوانرود در آتش و خون
جوانرود در آتش و خون

توئیت خانم مریم رجوی:

مراسم خاکسپاری عرفان کاکایی و بهاالدین ویسی که شب گذشته با تیر مستقیم نیروهای سرکوبگر خامنه‌ای به‌شهادت رسیدند، امروز دوشنبه ۳۰آبان۱۴۰۱ با حضور پرشور مردم جوانرود در مزارستان حاج ابراهیم جوانرود برگزار شد و رود خروشان جوانان جوانرود طغیان کرد و با شعار مرگ بر خامنه‌ای ادامه یافت.

در پی صحبت‌های خلیفه استبداد و دیکتاتوری خامنه‌ای جنایتکار که گفت اعتراضات قطعاً جمع خواهد شد سگان هار او امروز با استفاده از سلاح سبک و نیمه‌سنگین دوشکا، آتش کینه ضدانقلابی و ضدمردمی به روی جوانان و زنان این گوشه از میهن اسیر گشودند و بی‌محابا آنان را به خاک و خون کشیدند.

اما همان‌گونه که مردم بپاخاسته ایران شعار می‌دهند- هر یه نفر کشته شه هزار نفر پشتشه – از هر پیکر پاک بر زمین افتاده جوانه‌های نو سبز خواهد شد و این تا سرنگونی تمامیت رژیم سفیانی ولایت امتداد خواهد داشت.

 

جوانرود - شلیک تیر جنگی به سوی مردم - یک شهروند میگوید با دوشکا میزنند -۳۰آبان

جوانرود - تیراندازی مستقیم نیروهای سرکوبگر به سمت مردم و جوانان قیام آفرین -۳۰آبان

جوانرود - مردم قهرمان جوانرود با جنگ و گریز به مقابله با ماموران خامنه‌ای پرداختند - ۳۰آبان

جوانرود - شلیک تیر مستقیم به مردم ومجروح شدن تعدادی از جوانان - کاربران در شبکه‌های اجتماعی نوشتند قتل عام -۳۰آبان

جوانرود هم اکنون جوانان  پشت سنگرها هستند

جوانرود- مردم دلیر جوانرود حتا در زیر رگبار نیروهای سرکوبگر خامنه‌ای سر باز ایستادن ندارند-۳۰ آبان

جوانان جوانرودی در مقابل رگبار شلیکهای سگان هار خامنه‌ای فقط با سنگ پاسخ می دهند- ۳۰ آبان

جوانرود - شلیک نیروهای سرکوب گر و قتل عام مردم با دوشکا 

جوانرود- جوانانی که هدف شلیک مستقیم نیروهای سرکوبگر خامنه ای قرار گرفته اند- ۳۰ آبان

جوانرود - شهادت یکی از شهروندان در درگیری با نیروهای سرکوبگر خامنه‌ای - ۳۰آبان 

جوانرود - مردم بی دفاع جوانرود هدف رگبار نیروهای سرکوبگر قرار گرفته اند - ۳۰ آبان 

جوانرود- جوانان دلیر جوانرود با سنگ به مقابله با شلیک تیر برخاستند - ۳۰ آبان

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/5e7c93e6-48ba-4659-bea8-9147d845efc2"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات