728 x 90

جواد امام: سیلی که اگر راه بیفتد، هیچ چیز دیگر امکان نداره در جای خودش قرار بگیره

قیام سراسری ایران - ۱۴۰۱
قیام سراسری ایران - ۱۴۰۱

سایت حکومتی دیدار؛ روز یکشنبه ۱۴خرداد با انتشار مصاحبه‌یی با جواد امام از کارگزاران رژیم که عضویت در سازمان فاشیستی مجاهدین انقلاب اسلامی و ستاد میرحسین موسوی را در کارنامه خود دارد به‌نقل از وی نوشت: «ما باید منتظر اتفاقات ناگواری باشیم که اون موقع اون سیلی هستش که اگر راه بیفته که خب الآن نشانه‌هایی را از آن داریم می‌بینیم و هیچ چیز دیگه امکان نداره در جای خودش قرار بگیره چون هیچ حکومتی بدون پشتوانه مردم نمی‌تواند حکومت موفقی باشه».
این کارگزار رژیم که اکنون در قالب فعال اصلاحاتی و در سمت دبیرکل حزب موسوم به ایثارگران مشغول چپاول و غارت است در مصاحبه خود وحشت از آینده محتوم رژیم را به نمایش گذاشت و گفت: «امروز شرایطی برای اعتراض وضع موجود فراهم نمی‌کنیم و ما باید منتظر اتفاقات ناگواری باشیم که اون موقع اون سیلی هستش که اگر راه بیفته که خب الآن نشانه‌هایی را از آن داریم می‌بینیم و هیچ چیز دیگه امکان نداره در جای خودش قرار بگیره چون هیچ حکومتی بدون پشتوانه مردم نمی‌تواند حکومت موفقی باشه و نمی‌تواند بقاء اش را تضمین بکند. ما زمانی می‌توانیم بقاء یک حکومت را تضمین بکنیم خصوصاً در جمهوری که مردم در آن نقش داشته باشند مشارکت داشته باشند و تعیین‌کننده باشند و اگر این نباشه وضع همین امروز که روزبه‌روز بدتر میشه».
جواد امام در ادامه مصاحبه خود با اعتراف به انزجار و تنفر عمومی نسبت به خمینی و تمامیت رژیم آخوندی ادامه داد: «امروز چیزی به نام جمهوری اصلاً اساسی نداره معنا نداره وجود نداره با نوع تصمیماتی که به‌صورت یکه سالاری داره گرفته میشه و نسل امروز هر آنچه که داره می‌بینه و شاهد هستش همه را به امام نسبت می‌دهد و من فکر می‌کنم که این عامداً صورت گرفته من نمی‌گویم امام معصوم بوده من نمی‌گویم امام اشتباه نداشته ولی این چیزی که به امام نسبت داده میشه و امامی که امروز تصویر شده هیچ نسبتی با واقعیت امام نداره».

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/4c5d19ca-7b59-4293-b1fc-972dd321f571"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات