728 x 90

جان کربی: رژیم ایران برای کشورهای منطقه و برای منافع امنیت ملی ما در منطقه تهدید محسوب می‌شود

جان کربی سخنگوی پنتاگون
جان کربی سخنگوی پنتاگون

جان کربی سخنگوی پنتاگون روز ۱۲فروردین در کنفرانس مطبوعاتی در مورد تهدیدات رژیم آخوندی گفت: «یکبار دیگر بدون وارد شدن در برآوردهای اطلاعاتی کیفی در مورد تهدیدها، به‌طور خاص تهدید‌هایی که رژیم ایران اعمال می‌کند، می‌گویم ما هم‌چنان معتقدیم رژیم ایران برای کشورهای همسایه‌اش در منطقه و برای منافع امنیت ملی ما در منطقه تهدید محسوب می‌شود».

به گزارش سایت پنتاگون جان کربی گفت: «برنامه موشکهای بالستیک آنها هنوز وجود دارد و پیشرفت هم کرده است. حمایت مستمر آنها از گروه‌های تروریستی در منطقه هنوز یک مشکل است و از خیلی جهات شتاب هم گرفته است. بنابراین آنها هم‌چنان برای منافع ما و منافع متحدان و همکارانمان در آن منطقه از جهان تهدید محسوب می‌شوند و ما این موضوع را خیلی جدی می‌گیریم».