728 x 90

جان بولتون: آمریکا باید حمله به اهداف نظامی ایران را در نظر بگیرد

جان بولتون
جان بولتون

جان بولتون، روز پنجشنبه ۵ بهمن‌ماه درباره ضرورت هدف قرار دادن اهداف نظامی در ایران در حساب ایکس خود نوشت:

من از ادامه حملات آمریکا و انگلیس علیه نیروهای نیابتی ایران در یمن حمایت می‌کنم. به یاد داشته باشید، برای تهران، این پروکسی‌ها همه قابل مصرف هستند. رژیم ایران هم‌چنان هیچ دردی احساس نمی‌کند و ما از تجاوزات آن جلوگیری نکرده‌ایم. ایالات متحده باید حمله به اهداف نظامی ایران را در نظر بگیرد تا نشان دهد ما تداوم جنگ‌طلبی این رژیم را نمی‌پذیریم.

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/df5ad74b-4c4e-4bf1-bfe4-632175602d91"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات