728 x 90

جانشین قرارگاه پدافند سایبری رژیم: ما با انواع بسیار متنوع و جدیدی از تهدیدات روبه‌رو هستیم

هراس رژیم از تهدیدهای سایبری
هراس رژیم از تهدیدهای سایبری

پاسدار رضا فرجی‌پور جانشین قرارگاه پدافند سایبری رژیم نسبت به تهدیدات فزاینده‌یی که موجودیت رژیم را هدف قرار داده‌اند روز جمعه ۹آبان در تلویزیون رژیم هشدار داد و گفت: «ما کشوری هستیم که در جهان به نسبت بیش از سایر کشورها در معرض تهدیدات از انواع و اقسام هستیم».

وی افزود: «این روزها ما با انواع بسیار متنوع و جدیدی از تهدیدات روبه‌رو هستیم که مثلا با ۵سال گذشته اصلاً قابل مقایسه نیست. تهدیدات از نوع پیشرفته شدند و از نوع ماندگار شدند و نوع جدید از تهدیدات در فضای سایبری هستند که توانایی گریز از فرآیندهای رصد را دارند».