728 x 90

توئیت استاد محمد شمس در پاسخ به جانان خرم

حمیدرضا طاهرزاده - محمد شمس و استاد شجریان
حمیدرضا طاهرزاده - محمد شمس و استاد شجریان

استاد محمد شمس در توئیتی در پاسخ به جانان خرم که آمدن زنده‌یاد شجریان به پاریس را تکذیب کرده بود نوشته است:

- به جانان خرم که آمدن زنده یاد شجریان را برای دیدن خانم مرضیه در پاریس تکذیب کرده است!
- اول این‌که شما آنموقع در ایران بودید.
- در این ملاقات خانم بدری پورطباخ هم حضور داشت که تا لحظه آخر با خانم مرضیه بود.
- شاهد دیگر هم آقای ابوالقاسم رضایی و مادر رضایی‌هاست که شجریان با ایشان هم ملاقات داشت. عکس بنده و آقای طاهرزاده هم که موجود است. شاید خانم مرضیه با توجه به ترددات شما به ایران صلاح ندانستند به شما چیزی در این مورد بگویند.