728 x 90

تهران - درگیری دانشجویان دانشگاه هنرهای زیبا با نیروهای حراست با شعارهای این همه سال جنایت مرگ بر این ولایت

اعتراض دانشجویان دانشگاه تهران
اعتراض دانشجویان دانشگاه تهران

امروز شنبه، ۲۳اردیبهشت، پس از تهدید و ایجاد مزاحمت حراست دانشگاه تهران برای یک دانشجو و ممانعت از ورود بقیه دانشجویان دانشکده هنرهای زیبا به کلاس، دانشجویان معترض اقدام به سر دادن شعارهای اعتراضی و تجمع کردند.

دانشجویان شعار دادند

دانشجو می‌مرد ذلت نمی‌پذیرد

حراست برو گمشو

این همه سال جنایت مرگ بر این ولایت

تهران - درگیری دانشجویان دانشگاه هنرهای زیبا با نیروهای حراست با شعار دانشجو میمرد ذلت نمی پذیرد - ۲۳اردیبهشت

تهران - درگیری دانشجویان دانشگاه هنرهای زیبا با نیروهای حراست با شعارهای این همه سال جنایت مرگ بر این ولایت - ۲۳اردیبهشت

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/ddd63e90-e515-4862-acbf-69140ec7bad9"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات