728 x 90

تهران بزرگ‌ترین افزایش گرانی در میان کشورهای جهان

تهران بزرگ‌ترین افزایش گرانی در میان کشورهای جهان
تهران بزرگ‌ترین افزایش گرانی در میان کشورهای جهان

مجله اکونومیست روز پنجشنبه ۲۹آبان با انتشار نتایج یک پژوهش درباره مایحتاج روزانه زندگی در شهرهای مختلف جهان اعلام کرد: «تهران در میان همه شهرهای بزرگ جهان بزرگ‌ترین افزایش در گرانی را طی یک سال گذشته داشته است».

بنا بر این گزارش در مورد تهران پرش ۲۷ رتبه به بالا از سال گذشته تا امسال حاکی از افزایش شدید هزینه زندگی در پایتخت ایران برای افرادی است که درآمد ریالی دارند.

اکونومیست می‌نویسد طی سال گذشته هیچ شهر بزرگ دیگری در جهان افزایش گرانی را تا این حد تجربه نکرده است.