728 x 90

تهران- بزرگراه پارک وی، باغ ایرانی، پخش شعارهای دمکراسی آزادی با مریم رجوی

تهران- بزرگراه پارک وی، باغ ایرانی، یکشنبه شب ۲مرداد ساعت۲۰۲۰: پخش شعارهای دمکراسی آزادی با مریم رجوی، می‌جنگیم می‌رزمیم ایران را پس می‌گیریم، ایرانی بیداره از شاه و شیخ بیزاره، وای به روزی که مسلح شویم.

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/78c89834-9ea7-4f99-8cb2-37f36c1748b9"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات