728 x 90

جلاد جنایتکار آخوند ابراهیم رئیسی، دستگیرشدگان قیام را تهدید می کند

آخوند جلاد رٍئیسی
آخوند جلاد رٍئیسی

آخوند جلاد ابراهیم رئیسی ضمن ابراز وحشت مجدد از قیام مردم ایران، برای دستگیر شدگان خط‌ و نشان کشید و گفت: اشرار از اعتراض و انتقاد مردم سوءاستفاده کردند، آنها تصور کرده بودند می‌توانند به اهدافشان نائل شوند. درباره افرادی که با بیگانگان در ارتباط بوده‌اند به پرونده‌شان رسیدگی کامل می‌شود.

 

رئیس قضاییه خامنه‌ای جبران خسارت در جریان قیام مردم که اغلب بنیادهای ارگانهای تحت کنترل هستند را به گردن دولت آخوند روحانی گذاشت و گفت:  «اطلاعاتی که ما داریم در این رابطه خساراتی به افراد اشخاص اشخاص حقیقی و حقوقی وارد شده نسبت به جبران خسارت ها هم نمی‌شود بی‌تفاوت بود حتماً جبران خسارت ها باید در دستور کار دولت باشد و همکاران ما هم کار را دنبال کنند که به‌لحاظ قانونی باید این حساسیت نسبت به حقوق مردم وجود داشته باشد».