728 x 90

تلویزیون کیو.تی.جی ایتالیا: بیش از ۷۰ کودک و نوجوان و ۷۵۰ نفر در بین قربانیان اعتراضات هفت ماهه در ایران

جلسه‌یی به‌مناسبت روز جهانی زن توسط انجمن ایتالیایی «لادیوزا» در یک دبیرستان
جلسه‌یی به‌مناسبت روز جهانی زن توسط انجمن ایتالیایی «لادیوزا» در یک دبیرستان

تلویزیون (کیو.تی.جی) Qtg ایتالیا در جلسه‌یی که به‌مناسبت روز جهانی زن توسط انجمن ایتالیایی «لادیوزا» در یک دبیرستان پنجشنبه ۱۰فروردین برگزار شد گفت: ۷۵۰ کشته که بیش از ۷۰تن از آنان را افراد کمتر از ۱۸سال تشکیل داده‌اند. ۳۰هزار زندانی سیاسی و موج اعتراضاتی که بیش از ۷ماه است که در جریان است، اکنون از مرزهای خاورمیانه عبور کرده تا به یک مبارزه برای دموکراسی برای همه تبدیل شود. زیرا زنان هستند که این بار قیام را رهبری می‌کنند. زنانی که برای احقاق حقوقشان مبارزه می‌کنند برای این‌که نمونه‌یی برای تمامی کسانی باشند که پا فراتر از چهار دیواری خانه‌شان برای مبارزه گذاشته‌اند.

خانم جیانا تولیز مسئول برابری زن و مرد در سطح ملی ایتالیا و رئیس انجمن دیوسا Diosa خشونت علیه زنان گفت: زنان ایران نقش محوری را در این انقلاب دارند. زنانی که برای احقاق حقوقشان می‌جنگند. برای آزادیشان و برای این‌که بتوانند انتخاب آزاد داشته باشند. ما می‌بایستی نظرها را بسوی ایران جلب کنیم. به‌خاطر جایگاه سنگینی که این قیام در جهان دارد. ما می‌بایستی همزمان با مبارزات زنان ایرانی و به لطف شجاعتشان این شجاعت را به سایر زنان انتقال دهیم تا بتوانند سرنوشت خود را در دست بگیرند.

خانم شاهد شعله طی سخنانی روی سه نکته اصلی تأکید کرد:

اول) به‌رسمیت شناختن حق دفاع از خود برای ملت ایران علیه رژیمی که در سرکوب و کشتار هیچ حد و مرزی نشناخته است.

دوم) قرار دادن کلیت سپاه پاسداران رژیم ایران که مسئولیت اصلی کشتار و اختناق علیه مردم ایران را دارد، در لیست سازمانهای تروریستی.

و سوم) متوقف کردن سیاست مماشات با رژیم ایران و باج ندادن به آن توسط دولتهای غربی.

خانم شاهد در پایان گفت: ما به این مسأله ایمان داریم که هیچ چیز نمی‌تواند جلوی پیروزی مردم ایران را بگیرد. نهایت این رژیم همانا سرنگونی است.

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/678b33a0-95ee-41f7-b6cc-dc48c8853bd8"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات