728 x 90

تلویزیون سراسری کانال ۲ بلژیک - مردم ایران بابت حکم دادگاه استیناف خوشحالند

مردم ایران بابت حکم دادگاه استیناف خوشحالند
مردم ایران بابت حکم دادگاه استیناف خوشحالند

تلویزیون سراسری کانال۲ بلژیک با اشاره به مزدوران همدست دیپلمات تروریست رژیم نسیمه نعامی و امیر سعدونی که می‌خواستند در گردهمایی مقاومت ایران در پاریس در سال۲۰۱۸ بمب‌گذاری کنند نوشت که آنها در دادگاه استیناف به ۱۸سال زندان محکوم شدند. این حکم برای امیر سعدونی ۳سال بیشتر از حکم دادگاه بدوی بود.

اعضای اپوزیسیون ایران در مقابل ساختمان دادگستری با شنیدن حکم صادر شده شادی خود را ابراز داشتند.

فرزین هاشمی، عضو شورای ملی مقاومت ایران به تلویزیون سراسری بلژیک گفت: مردم ایران بابت حکم دادگاه استیناف خوشحالند. زیرا همه آنهایی که درگیر این توطئه تروریستی بودند محکوم شدند. اگر آنها موفق می‌شدند توطئه خود را عملی کنند، این به مرگبار ترین حمله تروریستی در اروپا منجر می‌شد.

 

تلویزیون کانال دو سراسری بلژیک افزود: دیپلمات رژیم ایران اسدالله اسدی یک بمب از ایران را در چمدان دیپلماتیک خود به کشور ما قاچاق کرد. او به این خاطر به ۲۰سال زندان محکوم شد اما استیناف نخواست.

اسدی بمب را به این زوج ایرانی بلژیکی از شهر ویلریک رساند. پلیس توانست آنها را در شهر سنت پیترز ولوئه متوقف کند. آنها با بمب در راه پاریس بودند.

ریک ون روسل، وکیل مجاهدین نیز گفت: موکلین من به‌طور پایه‌یی راضی هستند که این یک تاییدی بر حکم اولیه دادگاه است و می‌توان آنرا یک حکم تاریخی نام برد. امروز دیگر پایانی بر یک پروسه قضایی ۴ساله است که موکلین من همراه با دولت بلژیک آنرا با موفقیت بسیار پیش بردند.

 

گازت آنتورپ بلژیک: زوج بمبگذار وابسته به رژیم ایران در دادگاه استیناف به ۱۸سال حبس محکوم شدند

دادگاه استیناف آنتورپ بلژیک امیر سعدونی و نسیمه نعامی یک زوج بلژیکی ایرانی را که به تلاش برای بمب‌گذاری در گردهمایی مجاهدین در حومه پاریس متهم شده بودند به ۱۸سال حبس تعزیری و محرومیت مادام العمر از حقوقشان محکوم کرد. آنها هم‌چنین ملیت بلژیکی خود را از دست می‌دهند.

مهرداد عارفانی به ۱۷سال حبس تعزیری محکوم شد، هم‌چنین در دادگاه تجدیدنظر از حقوق مادام العمر محروم و تابعیت بلژیکی خود را از دست داد.

دادگاه برای هر متهم مبلغ ۶۰هزار یورو جریمه تعیین کرد. و [خودرو] مرسدس بنز نسیمه نعامی نیز توقیف شد. مهرداد عارفانی که چشم و گوش اسدی در گردهمایی بود نیز نسبت به حکم ۱۷سال حبس خود اعتراض کرد.

 

 

انعکاسات تصویری فوروم خبرگزاری فرانسه از آکسیون دادگاه بلژیک- سه شنبه ۲۰ اردیبهشت 

-انعکاسات تصویری فوروم خبرگزاری فرانسه از آکسیون دادگاه بلژیک- سه‌شنبه ۲۰ اردیبهشت - 0

-انعکاسات تصویری فوروم خبرگزاری فرانسه از آکسیون دادگاه بلژیک- سه‌شنبه ۲۰ اردیبهشت - 1

-انعکاسات تصویری فوروم خبرگزاری فرانسه از آکسیون دادگاه بلژیک- سه‌شنبه ۲۰ اردیبهشت - 2

-انعکاسات تصویری فوروم خبرگزاری فرانسه از آکسیون دادگاه بلژیک- سه‌شنبه ۲۰ اردیبهشت - 3

-انعکاسات تصویری فوروم خبرگزاری فرانسه از آکسیون دادگاه بلژیک- سه‌شنبه ۲۰ اردیبهشت - 4

-انعکاسات تصویری فوروم خبرگزاری فرانسه از آکسیون دادگاه بلژیک- سه‌شنبه ۲۰ اردیبهشت - 5

-انعکاسات تصویری فوروم خبرگزاری فرانسه از آکسیون دادگاه بلژیک- سه‌شنبه ۲۰ اردیبهشت - 6

-انعکاسات تصویری فوروم خبرگزاری فرانسه از آکسیون دادگاه بلژیک- سه‌شنبه ۲۰ اردیبهشت - 7

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/a93904fd-3c78-4359-b0c7-4514380b2a33"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات