728 x 90

تلاش جهانی برای دسترسی به واکسن کرونا

واکسن کووید ۱۹
واکسن کووید ۱۹

بر اساس آخرین گزارش سازمان جهانی بهداشت درباره روند تحقیق‌ها در مورد واکسن بیماری «کووید ۱۹» آمده است که ۲۱طرح تولید این واکسن در مرحله آزمایش بالینی بر روی انسان قرار دارد.
گفتنی است که تا حدود یک ماه پیش فقط ۱۱طرح تولید واکسن به مرحله آزمایش بالینی بر روی انسان رسیده بود.
چین، خاستگاه اولیه ویروس جدید کرونا برای تولید اولین واکسن بیماری «کووید۱۹» تلاش زیادی می‌کند و در همین راستا مراحل آزمایش واکسن را تسریع کرده است.

لازم به ذکر است که اکثر طرح‌هایی که به مرحله آزمایش بالینی بر روی انسان رسیده‌اند در مرحله اول قرار دارند.
آنچه که دانشمندان در این مرحله به‌دنبال حصول آن هستند، اطمینان از ایمنی واکسن تولید شده است. در دومین مرحله از آزمایش بالینی واکسن، کارآیی آن سنجیده می‌شود.
بر اساس گزارشها، تنها دو طرح تولید واکسن تاکنون به مرحله سوم که در آن کارآیی واکسن در سطح گسترده سنجیده می‌شود رسیده‌اند. یکی از این دو طرح پروژه اروپایی دانشگاه آکسفورد است که با همکاری شرکت داروسازی «آسترازنکا» (AstraZeneca) انجام می‌شود. دومین طرح هم از سوی شرکت داروسازی سینوواک از چین دنبال می‌شود. انستیتوی پژوهش بوتانتان در برزیل نیز هم در این تحقیق مشارکت کرده است.


شایان ذکر است که پس از موفقیت در مرحله سوم، پژوهشگران در فاز چهارم بر کارآزمایی دارو پس از ارائه به بازار و رصد استفاده عمومی از آن توسط شهروندان متمرکز می‌شوند.
سازمان بهداشت جهانی اعلام کرده است که ۱۳۹طرح تحقیقاتی برای کشف واکسن علیه نوع جدید ویروس کرونا نیز در مرحله پیش از آزمایش بالینی قرار دارند.