728 x 90

تلاش آمریکا برای ارائه فناوری برای دسترسی به اینترنت در ایران

آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا
آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا

وزارت‌خارجه آمریکا، آنتونی بلینکن، در مورد پیشرفت فناوری برای دموکراسی پنجشنبه ۱۰فروردین گفت: ما در تلاش هستیم تا به افرادی که تحت رژیمهای سرکوبگر زندگی می‌کنند کمک کنیم تا به ابزارهای دیجیتال از جمله اینترنت بدون سانسور دسترسی داشته باشند. سپتامبر گذشته، زمانی که قتل مهسا امینی توسط نیروهای امنیتی ایران ماه‌ها اعتراضات گسترده را برانگیخت، رژیم به طرز وحشیانه‌ای سرکوب کرد - صدها نفر را کشت، دهها هزار نفر را زندانی کرد و به‌طور معمول اینترنت را قطع کرد.

در پاسخ، ما با شرکتها و گروه‌های جامعه مدنی همکاری کردیم تا به مردم ایران دسترسی مداوم به اینترنت و سایر ابزارهای ارتباطی حیاتی را فراهم کنیم تا بتوانند به ارتباط با یکدیگر و با جهان خارج ادامه دهند و بدرفتاریهای رژیم ایران را در کانون توجهات قرار دهند.

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/0bc5ba67-326d-44ad-aef9-ebf7efaa2a09"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات