728 x 90

تظاهـرات بزرگ در برلین - شنبه ۱۵تیر ۱۳۹۸ / ۶ژوئیه۲۰۱۹

برای ایـــــران آزاد - همبستگی با قیام و مقاومت مردم ایران

تظاهرات ایرانیان در مونیخ آلمان - عکس از آرشیو
تظاهرات ایرانیان در مونیخ آلمان - عکس از آرشیو

مسعود رجوی – پیام شماره ۱۲– ۱۹فروردین۱۳۹۸:

در همین‌جا از هموطنان، از مشتاقان آزادی ایران و یاران شورشگر و اشرف‌نشان در کشورهای مختلف درخواست می‌کنم اگر قبول افتد، امسال گردهمایی سالانه مقاومت را به موازات اعتراضات مردم‌مان در داخل ایران، به تظاهرات در خیابان‌ها، در شهرها و مکانها در شرایط و زمانی که مناسب می‌بینند، بکشانند. بگذارید امسال سیل خروشانی از ایرانیان جاری شود. در همه جا صدای رسای مردم ایران و ارتش آزادی‌ستان باشید.

 

دوران، دوران آماده‌باش سرنگونی است،

ولایت مطلقه آخوندی، در هراس از قیام مردم ایران در مرداب مرحله پایانی فرو می‌رود.

خلیفه ارتجاع با بیت سرکوب و جنایت و امپراتوری غارتگرش به تلهٔ تحریم افتاده است.

حکومت آخوندها، در محاصرهٔ بحرانها، در تنگنای تحریم‌ها و در برابر لیست‌گذاری تروریستی سپاه جهل و جنایت، راهی جز خودکشی یا مرگ محتوم در باتلاق تروریسم و جنگ‌افروزی نمی‌یابد.

خشم و خروش مردم به ستوه آمده از چپاول و فساد آخوندی،دیکتاتوری دینی را به لرزه در آورده است؛

تظاهرات در برلین بازتاب اراده مردم ایران برای سرنگونی دشمن ضدایرانی و تحقق آزادی و حاکمیت مردمی است.

 

مریم رجوی – ۹تیر ۱۳۹۷:

هموطنان عزیز یک نسل پر اشتیاق و تشنه آزادی بپا خواسته است. قیام آفرینان و کانون‌های شورشی راه تازه‌یی گشوده‌اند.

برخیزید و در این راه قدم بگذارید! دستهای خود را در دستهای آنان قرار دهید و برای یک ایران آزاد به ندای آنان پاسخ بدهید و حاضر بگویید.

 

حاضر حاضر

هموطنان!

برای یک ایران آزاد، برای حمایت از قیام مردم ایران،کانون‌های شورشی و ارتش آزادی،

و برای پشتیبانی از جایگزین دموکراتیک و برنامه خانم مریم رجوی، بپا ‌خیزیم.

 

تظاهـرات در برلین 
شنبه ۱۵تیر ۱۳۹۸/ ۶ژوئیه۲۰۱۹
دروازه براندنبورگ

 

 

برای مطالعه بیشتر به صفحه ویژه همبستگی با قیام و مقاومت ایران - سلسله تظاهرات ایرانیان آزاده در کشورهای مختلف جهان مراجعه کنید.