728 x 90

تظاهرات گسترده ایرانیان آزاده و حامیان مقاومت در کشورهای مختلف جهان، در آستانه روز جهانی علیه اعدام

تظاهرات ایرانیان آزاده در بلژیک
تظاهرات ایرانیان آزاده در بلژیک

ایرانیان آزاده و حامیان مقاومت در کشورهای مختلف جهان امروز جمعه ۱۶مهرماه به‌مناسبت روز جهانی علیه اعدام دست به تظاهرات زدند. آنها علیه اعدام در ایران تحت حاکمیت آخوندها شعار سردادند.

گزارشات و تصاویر این تظاهرات را در این صفحه دنبال کنید:

 

استکهلم سوئد

 

 

 

 

 

تظاهرات ایرانیان آزاده و حامیان مقاومت در سوئد همزمان با روز جهانی علیه اعدام

 

تظاهرات ایرانیان آزاده و حامیان مقاومت در سوئد همزمان با روز جهانی علیه اعدام

 

تظاهرات ایرانیان آزاده و حامیان مقاومت در سوئد همزمان با روز جهانی علیه اعدام

 

آمستردام - هلند

 

 

 

لندن - انگلستان

 

 

 

پاریس - فرانسه

 

 

تظاهرات و آکسیون ایرانیان آزاده در پاریس - اعتراض علیه اعدام در ایران تحت حاکمیت آخوندها - ۱۶مهرماه

 

تظاهرات و آکسیون ایرانیان آزاده در پاریس - اعتراض علیه اعدام در ایران تحت حاکمیت آخوندها - ۱۶مهرماه

 

تظاهرات و آکسیون ایرانیان آزاده در پاریس - اعتراض علیه اعدام در ایران تحت حاکمیت آخوندها - ۱۶مهرماه

 

تظاهرات و آکسیون ایرانیان آزاده در پاریس - اعتراض علیه اعدام در ایران تحت حاکمیت آخوندها - ۱۶مهرماه

 

بروکسل - بلژیک

 

تظاهرات و آکسیون ایرانیان آزاده در بروکسل - اعتراض علیه اعدام در ایران تحت حاکمیت آخوندها - ۱۶مهرماه

 

تظاهرات و آکسیون ایرانیان آزاده در بروکسل - اعتراض علیه اعدام در ایران تحت حاکمیت آخوندها - ۱۶مهرماه

 

تظاهرات و آکسیون ایرانیان آزاده در بروکسل - اعتراض علیه اعدام در ایران تحت حاکمیت آخوندها - ۱۶مهرماه

 

 

 

 

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات